Ervarend leren


Paarden hebben behoefte aan regelmaat, een rustige en veilige omgeving en de juiste verzorging. Wanneer we dit naast de basisbehoefte van de mens leggen, stuiten we direct op een flink aantal overeenkomsten. Dit maakt dat paarden super ingezet kunnen worden om te werken aan persoonlijke groei. Paarden bieden een veilige ruimte om je terug te trekken, simpelweg omdat dit de natuurlijke omgeving is die ze zelf nodig hebben om fijn te leven. Paarden hebben geen zicht op wel of geen sprake is van een diagnose. Je mag zijn wie je bent.
Er zijn veel verzorgende taken op de boerderij die iedere keer op dezelfde voorspelbare manier worden uitgevoerd. Actief bezig zijn in duidelijke stappen geeft ontspanning door inspanning.

Methodieken die dagelijks worden toegepast


Op de zorgboerderij wordt er gewerkt met verschillende methodieken en behandelprotocollen. De ervaringsgerichte methodiek is verweven met de wijze waarop wij zorg leveren. Hierbij wordt er gebruik gemaakt een afwisseling tussen binnen en buiten, waarbij er tijdens de taken SOVA-trainingen en groepsoefeningen worden gedaan. Ontspanning door inspanning staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Een voorbeeld hiervan is het zorgen voor de dieren, waarbij er onder andere gewerkt wordt aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en samenwerken. Hierdoor kan er gewerkt worden aan het vergroten van verantwoordelijkheid en door middel van succeservaringen eigenaarschap over eigen handelen.

Methodieken die dan ook veelal worden gebruikt op de zorgboerderij, zijn Geef me de Vijf van Collete de Bruin, om de handvatten te kunnen bieden met betrekking tot ASS. Geweldloos verzet wordt ingezet bij systemen waarin externaliserend gedrag leidt tot escalaties en men hier uit wil blijven. Ook wordt er gebruik gemaakt van een onderliggende basis vanuit de Gestalt theorie, waarbij er naar de mens wordt gekeken vanuit een totaalbeeld en de dat alle onderdelen samenwerken naar meer dan één. Vanuit de cognitieve gedragstherapie wordt er gewerkt met g-schema’s. Dit is dan ook maar een klein deel van wat er allemaal ingezet wordt op de zorgboerderij. Hieruit blijkt dan ook dat wij een verscheidenheid aan methodieken inzetten, met als doel het kind voorop.