Het is negen uur ‘s morgens als de eerste kinderen binnenkomen. Het team zit klaar met een warme kop thee in de knusse kantine. Een goede start van een fijne en actieve dag met de nodige structuur. Janneke komt voor het eerst, ze aarzelt een beetje bij de deur. Fleur van 8 stapt parmantig op haar af en stelt zich voor. ‘Kom, zegt ze, ‘ik laat je m’n lievelingsdieren zien.’ Al vlug is het ijs gebroken.
Kinderen zijn vooral in staat om iets voor zichzelf te leren wanneer ze zich veilig voelen. De ruimtelijke omgeving van onze zorgboerderij en de verschillende dieren die er wonen brengt een laagdrempelige therapeutische setting tot stand. Leren zonder dat je het door hebt, op een speelse en ervarende manier.
Dagelijks komen er kinderen op verschillende wijze in aanraking met onze kindercoaching. Voor het ene kind is een adempauze nodig wanneer het schoolse systeem tijdelijk niet passend is. Het andere heeft baat bij een uur 1-op-1-aandacht en met behulp van het paard ervaren wat er anders kan. Welke behoefte er ook is, er wordt ingezet op maatwerk vanuit een positieve benadering.
En wanneer het gezinssysteem behoefte heeft aan ontlasting, is logeren een mogelijkheid.
Kernwoorden zijn: ervaringsgericht leren, structuur, stiltemomenten, ontspannen door inspannen en plezier.