Kwaliteitskeurmerk

Horses&Co is een gecertificeerde zorgboerderij en voldoet aan de norm van ‘kwaliteit laat je zien’. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de zorgboerderij getoetst door ‘Kwaliteit laat je zien’. Tevens is de zorgboerderij aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg en de vereniging van zorgboeren Zuid-Holland.

Kwaliteit

Horses&Co is een leer en zorgboerderij in het bezit van een keurmerk.

Kwalitatief goede zorg leveren voor onze clienten staat bij ons voorop. Dit is in het dagdagelijkse terug te zien in alles wat we doen. Om onze kwaliteit te blijven waarborgen zijn wij naast de controles vanuit het keurmerk intern ook scherp op ‘zeggen wat we doen en doen wat ze zeggen’.

Naast interne audits, intervisie, supervisie, bij en na-scholingen hebben wij ‘coaches on the job’ betrokken binnen de gehele organisatie. Leren van en door collega’s, op een laagdrempelige en veilige manier. Wij zien ons als lerende organisatie en staan frequent stil om te leren van wat geweest is en bij te sturen op wat komen gaat. Regelmatig komen er collega-organisaties uit het werkveld langs om een kijkje te nemen, ook gaan wij graag op bezoek bij andere organisaties.

Klankbordgroep

Horses&Co zorg- en leerboerderij heeft een klankbord groep met ouders van de jongeren die bij de zorgboerderij in zorg zijn. Deze klankbord groep komt eens per kwartaal bij elkaar om het afgelopen kwartaal te bespreken en eventuele wijzigingen voor de toekomst door te nemen.

Cliëntenraad

Horses&Co zorg- en leerboerderij heeft ook een cliëntenraad met jongeren. Deze cliëntenraad is samengesteld met cliënten uit verschillende producten binnen de zorgboerderij. Ook de cliëntenraad komt eens per kwartaal bij elkaar.

Vertrouwenspersoon JeugdStem

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:                                       

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Algemene gegevens

Horses&Co, zorg- en leerboerderij voor (ortho)pedagogiek
KVK: 78528534
AGB: 41788648

Horses&Co, Pedagogische begeleiding met het paard als co-therapeut

KVK: 50939785

Raad van Toezicht

Horses&Co, zorg- en leerboerderij voor (ortho)pedagogiek heeft een raad van toezicht. Deze raad heeft zicht op het functioneren van van de bestuurder en de organisatie.

Bestuur

Esther van Noort is bestuurder van Horses&Co.

Medewerkers

Alle medewerkers van Horses&Co, zorg- en leerboerderij voor (ortho)pedagogiek vallen onder de cao jeugdzorg en zijn aangesloten bij pensioenfonds PFZW.

Ouderportaal

Horses&Co zorg- en leerboerderij maakt gebruik van ROSA software en Zilliz. In Zilliz wordt de dossiervorming voor de jongeren gedaan, hierbij wordt er na elk contact moment een rapportage bijgehouden. Naast Zilliz wordt er gebruik gemaakt van ROSA, via ROSA software wordt de kindplanning gedaan. Hierbij kunt u Vai de ouderapp aan- en afmelden voor de verschillende producten, tevens kunt u hier de overdracht van de begeleiding lezen via het schriftje.