Horses&Co werkt met een multidisciplinair team tijdens de begeleiding en behandeling. Zo wordt er gewerkt met SKJ geregistreerde sociotherapeuten, verschillende vaktherapeuten en gedragswetenschappers. Elke locatie heeft een locatiemanager als aanspreekpunt.

De zorgboerderij legt eens per kwartaal verantwoording af aan haar raad van commissarissen, dit is een onafhankelijke raad om de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk te kunnen waarborgen.

Wij geloven erin dat wanneer er een zorgvraag ligt er behoefte is aan afstemming en de juiste match. Ons team kleurrijk en veelzijdig en kent verschillende types en specialisaties. Na de rondleiding wordt er met behulp van de intake gezocht naar de best passende vorm van zorg, dit kan een combinatie zijn van verschillende producten naast elkaar.

Ons team werkt nauw samen en zorgt ervoor dat alles op elkaar wordt afgestemd. Een voorbeeld hiervan is de inzet van een psychomotore therapeut of creatieve thereapeut in samenwerking met de sociotherapeuten op de groep. Bij ieder zorgtraject is een gedragswetenschapper vanaf het begin tot het eind betrokken.