– Voorspelbare omgeving
– Actieve opdrachten
– Ontspanning door inspanning
– Mogelijkheid tot veilig oefenen met een terugkoppeling naar de ‘echte wereld’
– Succeservaringen
– 1 op 1 of in groepsverband
– Altijd maatwerk voor iedereen
– Vraaggerichte, positieve benadering
– Geen woorden maar paarden
– Begeleiding door coaches met een gedegen opleiding
– Recht op inzage in het elektronisch cliëntdossier